هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر و اسکناس ایران | فروش و خرید | کلکسیون و مجموعه های نایاب اسکناس و تمبر ایران

اسکناس سری 6

اسکناس سری 6 اسکناس و تمبر ایران
این سال قابل خریداری نیست.1    2   

اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ریال - عرض : 80 میلیمتر اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ریال - عرض : 80 میلیمتر

اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ریال - عرض : 80 میلیمتر


اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ريال اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ريال

اسکناس جمهوری اسلامی 10000 ريال عرض 77 میلیمتر
قیمت جفت: 160000 تومان
قیمت تک: 38000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا بزرگ ( کشیده ) دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا بزرگ ( کشیده ) دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا بزرگ ( کشیده )امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 97000 تومان
قیمت تک: 27000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا کوچک ( بیضی ) دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا کوچک ( بیضی ) دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 5000 ریال امضا کوچک ( بیضی )امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 87000 تومان
قیمت تک: 20000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه ( با سورشارژ )       ) اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه ( با سورشارژ ) )

اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه با سورشارژ
قیمت جفت: 150000 تومان
قیمت تک: 33000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه ( بدون سورشارژ )امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه ( بدون سورشارژ )امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 2000 ریال آیات دور کعبه بدون سورشارژامضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 350000 تومان
قیمت تک: 80000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( بدون نوشته شماره درشت ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( بدون نوشته شماره درشت ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال بدون نوشته ش. درشت امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 70000 تومان
قیمت تک: 15000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( بدون نوشته -شماره ریز ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( بدون نوشته -شماره ریز ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال بدون نوشته -ش. ریز امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 340000 تومان
قیمت تک: 58000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( با نوشته مسجد القصی ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال ( با نوشته مسجد القصی ) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 1000 ریال با نوشته مسجد القصی امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 68000 تومان
قیمت تک: 17000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال (نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش کسر اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال (نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش کسر

اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال نخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 195000 تومان
قیمت تک: 38000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال (نخ بانک مرکزی) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال (نخ بانک مرکزی) امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش

اسکناس جمهوری اسلامی 500 ریال نخ بانک مرکزی امضاء : دکتر حسین نمازی - دکتر محسن نوربخش
قیمت جفت: 78000 تومان
قیمت تک: 19000 تومان


اسکناس جمهوری اسلامی 200 ریال (شماره درشت) الله اسکناس و تمبر ایران

اسکناس جمهوری اسلامی 200 ریال (شماره درشت) الله

اسکناس جمهوری اسلامی 200 ریال شماره درشت الله
قیمت جفت: 19000 تومان
قیمت تک: 4500 تومان1    2