هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
انتشار تمبر یادبود ۱۳ نوروز پل طبیعت ۱۴۰۱.۲.۲۱

 انتشار تمبر تمبر یادبود  پل طبیعت تهران بمناسبت روز طبیعت (13فروردین) با استفاده از تصاویر و عکس سازه فلزی پل طبیعت تهران  در دو قطعه بصورت ورق ۱۶ قطعه ای ، هرقطعه به ابعاد ۶۵*۴۵ و ارزش  40,000 ریال (ارزش سری 80,000 ریال)  و تیراژ کل 60,000 سری  در تاریخ 1401/2/19چاپ و منتشر شد .  انتشاراین تمبر بدرخواست شهرداری تهران  صورت پذیرفته و توسط آقای سعادتمندی با تکنیک گرافیک اجرا گردیده است . ۱۳ نوروز پل طبیعت