هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبرهای امام پاکستان سالهای ۱۳۶۸ ت ۱۳۷۰
اسکناس و تمبر ایران

 تمبرهای (امام پاکستان) سالهای ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۰ یادگاری هستند یا پستی ؟؟

  اشتباه اقای فرحبخش در مورد پخش کردن این تمبرها در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ ( سه سال) مجموعه داران مبتدی و بعضا سایر مجموعه داران را به اشتباه می اندازه. که این تمبرها را یادگاری یا پستی به حساب آورند...
تمبرهای امام چاپ پاکستان ۱۴ رقم هستند .
۶ رقم را در سال ۶۸ 
۴ رقم را در سال ۶۹
و ۴ رقم را هم در سال ۷۰ آورده.
که اصل این سری (۵۰۰ و ۱۰۰۰ ریال) در سال ۷۰ منظور شده ..
و این یه اشتباه است  که آنها را به اسم یادگاری با سال‌های ۶۸ ‌تا ۷۰ به صورت ناقص عرضه کنیم  ..(چون دوره پستی ۱۴ رقم با هم درسته) ..
این اشتباه را هم در مورد .
پستی سورشارژ ۸ رقم سال ۷۸ 
سری پستی پلها سال ۹۲
سری پستی حروف الفبا سال ۹۳ 
و گیاهان دارویی هم انجام داده است...
این که سری های پستی همه در یکروز منتشر نمی‌شوند (درسته) ..ولی در نهایت وقتی آخرین رقم اون سری چاپ میشه .. در اصل سری کامل میشه و میشه گفت سری پستی مثلا الفبا ۲۴ رقمه.
مگر سری های پستی زمان شاه همه در یکروز منتشر شده اند که همه به تفکیک و تعداد  مشخص شده!اند.؟.!