هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر و اسکناس ایران | فروش و خرید | کلکسیون و مجموعه های نایاب اسکناس و تمبر ایران

حراج

حراج اسکناس و تمبر ایران
سایر سال ها برای دسترسی آسان تر
این سال قابل خریداری نیست.1    2   

پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سال ۱۳۱۲ اسکناس و تمبر ایران

پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سال ۱۳۱۲


قیمت تک سری: 2500 تومان
قیمت بلوکی: 10000 تومان

سال ۵۷ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۷ کامل


قیمت تک سری: 13000 تومان
قیمت بلوکی: 52000 تومان

سال ۵۶ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۶ کامل


قیمت تک سری: 14000 تومان
قیمت بلوکی: 58000 تومان

سال ۵۵ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۵ کامل


قیمت تک سری: 16000 تومان
قیمت بلوکی: 65000 تومان

سال ۵۴ کامل  اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۴ کامل


قیمت تک سری: 11000 تومان
قیمت بلوکی: 44000 تومان

سال ۵۳ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۳ کامل


قیمت تک سری: 39000 تومان
قیمت بلوکی: 169000 تومان

سال ۵۲ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۲ کامل


قیمت تک سری: 46000 تومان
قیمت بلوکی: 194000 تومان

سال ۵۱ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۱ کامل


قیمت تک سری: 100000 تومان
قیمت بلوکی: 430000 تومان

سال ۵۰ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۰ کامل


قیمت تک سری: 81000 تومان
قیمت بلوکی: 329000 تومان

سال ۴۹ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۴۹ کامل


قیمت تک سری: 48000 تومان
قیمت بلوکی: 199000 تومان

سال ۴۸ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۴۸ کامل


قیمت تک سری: 69000 تومان
قیمت بلوکی: 276000 تومان

سال ۴۷ کامل  اسکناس و تمبر ایران

سال ۴۷ کامل


قیمت تک سری: 73000 تومان
قیمت بلوکی: 298000 تومان

1    2