هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش

حراج

حراج اسکناس و تمبر ایران
سایر سال ها برای دسترسی آسان تر
برای سفارش سال کامل حراج، بر روی دکمه خرید کلیک نمایید.
23090000 تومان1    2   

دوره کامل سال ۱۳۳۹ اسکناس و تمبر ایران

دوره کامل سال ۱۳۳۹


قیمت تک سری: 1200000 تومان

دوره کامل سال ۱۳۳۷ اسکناس و تمبر ایران

دوره کامل سال ۱۳۳۷


قیمت تک سری: 1500000 تومان

دوره کامل سال ۱۳۳۸ اسکناس و تمبر ایران

دوره کامل سال ۱۳۳۸


قیمت تک سری: 1550000 تومان

دوره کامل سال ۱۳۳۶ اسکناس و تمبر ایران

دوره کامل سال ۱۳۳۶


قیمت تک سری: 3800000 تومان

دوره کامل سال ۱۳۳۵ اسکناس و تمبر ایران

دوره کامل سال ۱۳۳۵


قیمت تک سری: 5200000 تومان

پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سال 1275( 125 سال قبل) اسکناس و تمبر ایران

پنجاهمین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سال 1275( 125 سال قبل)


قیمت تک سری: 25000 تومان
قیمت بلوکی: 120000 تومان

سال ۵۷ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۷ کامل


قیمت تک سری: 95000 تومان
قیمت بلوکی: 480000 تومان

سال ۵۶ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۶ کامل


قیمت تک سری: 150000 تومان
قیمت بلوکی: 830000 تومان

سال ۵۵ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۵ کامل


قیمت تک سری: 330000 تومان
قیمت بلوکی: 1650000 تومان

سال ۵۴ کامل  اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۴ کامل


قیمت تک سری: 150000 تومان
قیمت بلوکی: 800000 تومان

سال ۵۳ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۳ کامل


قیمت تک سری: 530000 تومان
قیمت بلوکی: 2900000 تومان

سال ۵۲ کامل اسکناس و تمبر ایران

سال ۵۲ کامل


قیمت تک سری: 720000 تومان
قیمت بلوکی: 3650000 تومان

1    2