هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر پستی
اسکناس و تمبر ایران

ادارات پست كشورها اقدام به چاپ تمبرهايي كه به منظور مصارف كلي پست باشد مي نمايند

اين تمبرها صرفأ به منظور دريافت هزينه هاي پستي به چاپ مي رسند

اين اصطلاح در مقابل تمبر يادگاري با صفت جاري مطرح مي شوند وگرنه صرف كلمه ًتمبرً همين معني را افاده مي نمايد

گاهي تمبرهاي جاري را ًسريهاي پستيً نيز مي گويند در روي تمبرهاي جاري قيد تاريخ الزامي نيست و از نظر قطع و ارزش داراي انواع گوناگوني هستند تا در كاربرد پستي راحت تر بكار روند و نيز پرداخت هزينه هاي پستي را تسهيل نمايند

تمبرهاي جاري در صورت قدمت ارزش اضافي پيدا نمي كنند0 موضوع تمبرهاي جاري اغلب موضوعات كلي هستند از قبيل طبيعت ، جانوران ، پرندگان و غيره .... اين تمبرها نسبت به تمبرهاي يادگاري در تيراژ بيشتري بچاپ مي رسند .