هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر دولتی
اسکناس و تمبر ایران

اينگونه تمبرها را تمبرهاي سريوس نيز مي گويند

تمبرهاي دولتي يا اداري صرفأ به منظور مصارف مراسلات دولتي چاپ و منتشر مي شوند

 

حق چاپ و انتشار تمبرهاي دولتي فقط در اختيار ادارات پست است و با تمبرهائي كه از طرف ديگر وزارتخانه ها ، سازمانها و ارگانهاي دولتي غير از ادارات پست به چاپ مي رسند تفاوت دارند

 

زيرا تمبرهايي كه از طرف ديگر وزراتخانه ها و سازمانها چاپ مي گردد به منظور خاص بوده و ارزش پستي ندارد و نميتوان بعنوان پرداخت كرايه پستي از آنها استفاده نمود