هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر خیریه
اسکناس و تمبر ایران

تمبر خيريه ، تمبري است كه چاپ و انتشار آن بر مبناي كمك به افراد مستمند ، آسيب ديدگان ، زلزله زدگان ، موسسه هاي خيريه و بيماران خاص مي باشد0 ارقام قيمتها با علامت (+) در دو قسمت نوشته مي شود

يكي از رقمهاي مذكور نشانگر پرداخت كرايه پستي و رقم ديگر مربوط به امور خيريه و به مصرف اين امور مي رسد