هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
مدت زمان اعتبار قیمت ارائه شده
اسکناس و تمبر ایران

 سياست فروشگاه  در خصوص مدت زمان اعتبار قيمت مي‌بايست شفاف بوده و تمبر ایران موظف است قیمت ثبت شده در پیش فاکتور را برای ارائه خدمات لحاظ نماید.

 

«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد».