هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
انتشار تمبر اختصاصی رسمی
اسکناس و تمبر ایران

 انتشار تمبر اختصاصی رسمی....

در تاریخ 11 و 12 اسفند ماه 1397 تعداد 7 مدل تمبر اختصاصی رسمی در ورقهای 20 قطعه ای به شرح ذیل در چاپخانه غدیر شرکت پست چاپ و در هفته اول اردیبهشت جهت فروش و مصرف پستی بدر اختیار   مراکز پستی کشور قرار گرفت ........

1- بانک ایران زمین یک قطغه 5000 ریالی 

2- هفتاد سال خدمت کارآفرینی یک قطعه 5000 ریالی

3- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی یک قطعه 5000 ریالی

4- روز ملی آب دو قطعه 5000 ریالی

5- تسهیلات بانک مسکن دو قطعه 5000 ریالی

6- بیمه سرمد دو قطعه 5000 ریالی

7- موزه شرکت نفت آبادان دو قطعه 5000 ریالی

..............................