هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
انتشار دو تمبر یادگاری جدید ( 97.8.23 )

 انتشار دو تمبر یادگاری جدید ( 97.8.23 )

در تاریخ 97.7.15 تمبر یادگاری روز جهانی پست با مبلغ اسمی 12000 ریال و شمارگان 120 هزار قطعه منشر و در مورخ 97.8.20 جهت فروش به مراکز پستی کشور تحویل شد.

همچنین در تاریخ 97.8.20 تمبر یک قطعه ای با عنوان پلیس امین مردم با شمارگان 120 هزار سری چاپ و در مورخ 97.8.20 جهت فروش به علاقمندان تحویل باجه های پستی کشور شد.

قیمت اسمی این تمبر هم 12000 ریال است.