هنوز کالایی در سبد خرید شما قرار نگرفته
برای آگاهی از وضعیت سفارش خود، کد سفارش را وارد نمایید:

کد سفارش:
وضعیت»  
پیگیری سفارش
تمبر و اسکناس ایران | فروش و خرید | کلکسیون و مجموعه های نایاب اسکناس و تمبر ایران
انتشار 2 تمبر یادبود جدید (ناصرخسرو و روز سینما)
اسکناس و تمبر ایران

 انتشار 2 تمبر یادبود جدید (ناصرخسرو و روز سینما)

دو سری تمبر یک قطعه ای با عناوین  ( حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی ) با ارزش اسمی 9000 ریال و ( بزرگداشت روز سینما ) با ارزش اسمی 9000 ریال منتشر و از مورخ 

95/7/2 در مراکز منتخب پستی در اختیار متقاضیان قرار کرفت... شمارگان کماکان  200 هزار سری و متاسفانه نوع چاپ با کیفیت خیلی پایین انجام گرفته است...